Manuele therapie Marsman/McKenzie – Fysiotherapie & Fysiofitness Smit – Goor

Manuele therapie Marsman/McKenzie

Manuele therapie Marsman/McKenzie

 

Manuele therapie Marsman

De Manuele Therapie Marsman is een specifieke onderzoek-en behandelingsmethode gericht op het ongestoord functioneren van de wervelkolom. Na jarenlange, nauwgezette waarneming is deze methode zowel theoretisch als praktisch ontwikkeld door Jaap Marsman † en de huidige docenten Ben Gelevert en Herman Leferink.

Bij een klachtenpatroon is er sprake van een verminderde mobiliteit op een of meer niveaus van de wervelkolom, waardoor er daar een dysbalans kan ontstaan in de statiek. De therapie bestaat nu in het opheffen van deze onbalans door middel van een uiterst subtiele en gerichte mobilisering, waardoor de patiënt weer komt tot een voor hem zo gunstig mogelijke houding en manier van bewegen. De benadering is onafhankelijk van de pathologie die aan de functiebeperking ten grondslag ligt.

Mechanische Diagnose en Therapie (MDT) volgens McKenzie

 

De Mechanische Diagnose en Therapie voor rugklachten is in de jaren vijftig ontwikkeld door Robin McKenzie, een fysiotherapeut uit Nieuw Zeeland.

Zowel voor diagnose als therapie gebruikt McKenzie echter een model wat gebaseerd is op de symptomen van de patiënt. Men bepaalt welke mechanische factoren van invloed zijn op het klachtenpatroon van de patiënt, bijvoorbeeld welk effect heeft het zitten of wandelen op de klachten. Aan de hand daarvan stelt men vast welke oefeningen en adviezen voor het dagelijks leven van de patiënt gegeven kunnen worden. Doel van deze benaderingswijze is de patiënt onafhankelijk van therapie en therapeut te maken en de kans op herhalingen aanzienlijk te verkleinen. De zelfwerkzaamheid van de patiënt staat hierbij centraal, dus men behandelt zelf de rug!

De McKenzie therapie is grotendeels “hands-off” voor de therapeut. Slechts indien de patiënt het niet meer alleen kan, zal de therapeut gerichte therapeutische technieken gebruiken. Als na de bovengenoemde behandeling volgens de McKenzie Methode de pijn is afgenomen/verdwenen en de functie in de wervelkolom is verbeterd/hersteld, kan de therapie worden vervolgd met een oefenprogramma ter stabilisering van de wervelkolom.