Revalidatie en longrevalidatie – Fysiotherapie & Fysiofitness Smit – Goor

Revalidatie en longrevalidatie

Revalidatie en longrevalidatie

Revalidatiefysiotherapie

Revalideren is leren, een proces waarbij de fysiotherapeut als coach de patiënt begeleidt. Hij zorgt ervoor dat patiënten, binnen hun eigen mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kunnen bewegen en zo min mogelijk beperkt worden in hun dagelijks doen en laten. Bij enkelvoudige en meervoudige complexe problematiek. Uitgangspunt is wat kun je wel en/of wat kun je meer ! Vertrouwen (door de therapeut)  brengt je aanzienlijk en sneller verder in de revalidatie .Door  jarenlange fysiotherapeutische ervaring   bij revalidatiecentrum Het Roessingh met veel orthopedische en neurologische revalidanten (CVA, NAH, NMA, MS en dwarslaesie) is de  omvang van de waarde van fysiotherapie  in het revalidatieproces nog meer duidelijk geworden.

Longrevalidatie

Longrevalidatie is bedoeld voor mensen met chronische long- of luchtwegklachten die onvoldoende controle over hun klachten en beperkingen hebben, ondanks dat ze samen met de huisarts en/of de longarts alles geprobeerd hebben om deze problemen op te lossen.U kunt in aanmerking komen voor longrevalidatie als u in het dagelijkse leven hinderlijke problemen ervaart door uw chronische longaandoening. Klachten als kortademigheid of veel hoesten leiden vaak tot een verminderde lichamelijke activiteit. Wanneer dit een tijdlang bestaat kan de lichamelijke conditie zodanig achteruit gaan dat dit allerlei nadelige gevolgen heeft voor uw dagelijkse functioneren. Het kan zijn dat u niet de dingen kunt doen die u wilt doen. U kunt bijvoorbeeld moeite hebben met de persoonlijke verzorging, het huishouden, hobby, werk of het bezoeken van familie of bekenden. Ook kan iemand zich somber, opstandig en onzeker voelen. Om een zo’n goed mogelijk resultaat van de longrevalidatie te bereiken, kan er geadviseerd worden om uw levensgewoonten aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het stoppen met roken, het meer gaan bewegen of het doen van ademoefeningen. Het is belangrijk te beseffen dat uw eigen bijdrage en inzet ervoor zorgt dat de longrevalidatie een positief resultaat heeft.