Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling? – Fysiotherapie & Fysiofitness Smit – Goor

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut met u een uitgebreid vraaggesprek  om inzicht te krijgen over de ontstaansgeschiedenis van de klacht en mogelijke factoren die de klachten in stand houden. Dit wordt ook wel de  INTAKE genoemd. Daarnaast is het van belang dat de fysiotherapeut een beeld van uw totale gezondheid krijgt. Tevens is het belangrijk om goed af te stemmen wat  uw verwachtingspatroon omtrent de klacht en behandeling is.

Tevens voert de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt of er nog andere factoren een rol spelen waardoor de klacht in stand gehouden wordt. Afhankelijk van het vraaggesprek en lichamelijk onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en, een prognose gemaakt over de duur van het herstel.

Afhankelijk van aard van de klacht en duur van de INTAKE zal tijdens de eerste sessie direkt begonnen worden met de fysiotherapeutische behandeling en zullen er adviezen worden gegeven.