Samenwerking met andere zorgverleners : MULTIDISCIPLINAIRE ZORG – Fysiotherapie & Fysiofitness Smit – Goor

Samenwerking met andere zorgverleners : MULTIDISCIPLINAIRE ZORG

Samenwerking met andere zorgverleners : MULTIDISCIPLINAIRE ZORG

Met multidisciplinair wordt bedoelt dat zorgverleners vanuit verschillende disciplines ( artsen, thuiszorg, ergotherapie, fysiotherapie, psychologie e.d.) hun kennis combineren en op elkaar afstemmen om de patiënt het meest optimaal te behandelen. Fysiotherapie & Fysiofitness Smit vindt dit aspect in de behandeling zeer belangrijk en doet er alles aan om zo optimaal mogelijk met andere zorgdisciplines te communiceren.

Met als uitgangspunt hoe korter de lijnen , hoe beter de samenwerking bieden wij vanuit onze praktijk wekelijks : ERGOTHERAPIE,  PSYCHOLOGIE en DIETETIEK .

 

ERGOTHERAPIE  ;

Elke woensdagochtend :   Doreen Tijhof  en  Tess Jannink van ERGOTHERAPIE KRACHT

Daar waar fysiotherapie gericht is op fysieke training, vult ergotherapie aan op het gebied van kwaliteit van het dagelijks leven, middels praktische oplossingen, interventies en hulpmiddelen. Je kunt bij een fysiotherapeut goed en hard trainen , maar indien je in de thuissituatie weer in oude systemen belandt kan dit vertraging op het herstelproces geven.

Hand en Polsklachten zijn meestal zeer complexe en ingewikkelde problemen.

Juist op dit gebied kunnen ergotherapie en fysiotherapie elkaar versterken en kan er een goede SYNERGIE ontstaan met het beste resultaat voor de patiënt.

Gespecialiseerd handergotherapeut Doreen Tijhof en  handfysiotherapeut Finn Hobelman  nemen uw handzorg uit handen !

 

 PSYCHOLOGIE ;

Donderdagmiddag :  Jose Wittrock

Ervaring leert dat fysieke klachten soms gerelateerd zijn aan psychologische problematiek en dat door fysieke problematiek soms psychologische klachten ontstaan.

Goorse Jose Wittrock heeft in haar professionele loopbaan ( die begon bij “het Roessingh”) een ruime schat aan ervaring opgedaan .

Voor haar behandelingen maakt zij gebruik van Cognitieve gedragstherapie,  Acceptance Commitment Therapie  en  EMDR therapie.

 

DIËTETIEK ;

Maandagavond : Carley Albek van  Eet- en Leefstijl

De meeste mensen weten wel wat ze  zouden moeten veranderen in hun voedingspatroon.

Maar het probleem zit vaak niet in de verandering van het voedings-  en leefpatroon, maar in het volhouden daarvan !

Vanuit het toenemende inzicht dat gewicht van grote betekenis op gezondheid  voorkomen fysieke klachten) en belastbaarheid valt diëtetiek onder de basisverzekering.