Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling? – Goor

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut met u een uitgebreid vraaggesprek (intake) om inzicht te krijgen over de ontstaansgeschiedenis van de klacht en mogelijke factoren die de klachten in stand houden. Daarnaast is het van belang dat de fysiotherapeut een beeld van uw gezondheid krijgt  en wat uw verwachtingspatroon omtrent de klacht en behandeling is.

Tevens voert de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt of er nog andere factoren een rol spelen waardoor de klacht in stand gehouden wordt. Afhankelijk van het vraaggesprek en lichamelijk onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en, indien mogelijk, een prognose gemaakt over de duur van het herstel.